Een geweldig streven omhoog

Kale bomen, nat land en ook nog storm. Dat is onze winter. Helderheid en rust zijn moeilijk te vinden. De kale bomen laten ons weten dat het winter is. In hun gestalte tonen ze een geweldig streven omhoog. Hun onderste takken sterven af en de storm breekt ze uit. Zo ontwikkelen wij ons ook omhoog, in bijvoorbeeld ons werk en beroep. We laten ‘oude takken’ los en de ervaring nemen wij mee. De boom wortelt in een onzichtbare diepte, die doortrokken is van leven (humus). Ook in ons komt de levenskracht uit de diepten van ons levenslot (oorsprong, ervaring, zingeving). 


De boom ontvangt licht, groeit en schept ruimte en zuurstof. De dieren beleven deze ruimte als hun ‘huis’ en ademen de lucht. Denk aan de vogels. Zij bezielen het met hun beleven en zang. Zo proberen wij ook vanuit ons bewustzijn (het licht) in de wereld ruimte te scheppen. Er is veel ontdekt maar wij zijn langzaam aan de samenhang met de natuur aan het verliezen. We hebben een broeikas van de wereld gemaakt. We denken in stoffen maar beseffen hun grootsheid niet. Kunnen we de grote vormgever in de natuur - de koolstof - weer terugbrengen op en in de aarde met bomen en humus? Kunnen we de stikstof - die alles ‘voelt en beleeft’ weer zo verzorgen dat de bodem vruchtbaar wordt? Kunnen we samenwerken in een duurzaam, vitaal ecosysteem met daarin geborgenheid en ademruimte? Dat zijn vragen die de boom ons in de winter stelt. 


Volgende post
Recente posts
Archief
Zoeken met tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square