Lente!

Lente! Wat een heerlijke tijd vol leven en beweging. Wat gaat alles snel. Het lijkt wel vanzelf te gaan. Een beetje warmte en zonlicht en de schijnbaar dode natuur komt tot leven. Er is in het verborgene veel voorbereid. 


Uit boomknoppen barsten bladeren en bloemen in de teerste kleuren en verrassendste vormen. Het leven bouwt op, schept vorm en kleur. Het houdt zich aan onzichtbare regels: een kastanje bloeit totaal anders dan een esdoorn. Iedere plant geeft zo uitdrukking aan zijn wezen. Het spannende van de lente is dat alles verandert. De toename van licht en warmte brengen geboorte en groei. Zo doorbreken ze het oude. Je kunt voelen dat het allemaal anders wordt. En ook dat er achter de zichtbare wereld een andere werkelijkheid schuilgaat. De lente kun je ook in jezelf beleven met ervaringen die opbouwen. Er zijn krachten in je, die je helpen weerstanden te overwinnen. Je ontwikkelt jezelf. Je denkt jezelf te kennen, en ook de wereld. Dat geeft houvast en zekerheid. Je denkt: dit ben ik, dit is van mij en hier heb ik recht op. Zoals een boom zich ontwikkelt en stevig staat. Maar ook star is. Nu is het de kunst om de warmte en het licht toe te laten en de knoppen te ontdekken. Ons bewustzijn kan het leven wekken. De knoppen zijn eigenlijk de vragen die we ons stellen: waar lopen we vast, hoe creëren we nieuwe mogelijkheden, hoe kunnen we accepteren dat we vastzitten? Door met aandacht en openheid ons ermee te verbinden, werkt het licht en de warmte er op in en kunnen we groeien. Dit wonder kunnen we ervaren in het samenwerken op de boerderij. Hier leren we elkaar en onszelf te respecteren, met belangstelling naar antwoorden te zoeken en zo te groeien.

Volgende post
Recente posts
Archief
Zoeken met tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square