Vertrouwen en verwonderen


Wat een zomer en wat een herfst! Een dalende zon, maar aanhoudende warmte. Hoelang kan dit duren? Het was een heel groeizaam seizoen. De groei van het gras stagneerde wel, maar door de ligging aan de voet van de duinen bleef onze bodem vochtig. De tuin kreeg wat bronwater en gaf een recordopbrengst.

In de herfst voelen wij ons vaak als een ‘bange haas’. Opgejaagd door de dreiging van het vele water haasten we ons om de sloten te schonen, hopen we dat de koeien het land niet vertrappen of dat de sla niet verzuipt op de akker. Maar dit jaar was er niets van dat al. De koeien lopen nog steeds lekker buiten en op de tuin kan er zelfs nog geoogst worden.

We weten dat het niet altijd zo goed zal gaan. Grote zorgen zijn er over het klimaat en de biodiversiteit. Er worden verbanden gelegd. We begrijpen de samenhang tussen mens en natuur steeds beter. In de politiek spreekt de minister over duurzaamheid en kringlooplandbouw. Het gaat haar vooral om efficiëntie, niet om verwondering en respect voor het leven. Maar met kringlopen komt er niets nieuws. En hoe lang is duurzaam?

Als je kijkt naar het jaarverloop dan zie je een kringloop. De opvolging van de seizoenen. Dit komt door de kring die de aarde maakt om de zon. Je ziet dat ons hele zonnestelsel uit kringlopen bestaat. Alles is in beweging, in ontwikkeling. In tegenstelling tot wat wij met onze satellieten nastreven. Die moeten precies in hun baan blijven om op aarde alles duurzaam te regelen.

Als je voor ontwikkeling kiest, dan kies je ook voor afscheid nemen. Zoals je in de herfst afscheid neemt van de zomer. Om nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig om oude vormen los te laten. De oude vormen worden door composteren tot vruchtbare aarde voor de rijpende zaden, die kiemen in het voorjaar. Zo is er voor ontwikkeling steeds een winterrust, een nacht, een droom nodig om het nieuwe op te nemen. Een werking vanuit de nacht, vanuit het innerlijk. Zo begraven we bij ons op de boerderij ook preparaten in de herfst in de aarde om krachten te verzamelen en geven onze compost en akkers in het voorjaar nieuwe levens impulsen mee.

Ook met elkaar streven we naar duurzame relaties en zekerheid. In grote en kleine kringen kunnen we elkaar ontmoeten. De impuls tot vernieuwing kunnen we beleven in de ruimte die de ander ons biedt. Door begrip voor elkaars grenzen en tekortkomingen. Ontwikkeling vraagt om dingen los te laten, om vertrouwen in het leven en om verwondering. Die stemming nemen we mee naar de winter

Volgende post
Recente posts
Archief
Zoeken met tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square