Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop de Noorderhoeve jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is hierin leidend.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring wordt regelmatig getoetst aan ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en bedrijfsmatige veranderingen. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 23-10-2018. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.