Stichting de Brink

 

De landerijen en boerengebouwen van de Noorderhoeve zijn eigendom van Stichting de Brink. De Brink is de onroerendgoedstichting van de Noorderhoeve die landbouwgrond veiligstelt en vruchtbaar houdt voor huidige en toekomstige generaties. Dat doet zij door grond aan te kopen en tegen zo laag mogelijke lasten ter beschikking te stellen aan de ondernemers van de Noorderhoeve. Dankzij De Brink kan dus telkens een nieuwe generatie boeren en hulpboeren op het land van de Noorderhoeve voedsel produceren in harmonie met plant, dier, mens en landschap. De Brink is enerzijds een terreinbeherende stichting en anderzijds de verbinding tussen alle mensen die vroeger, nu en in de toekomst op de Noorderhoeve wonen en/of werken.

 

Stichting de Brink is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen, erfstellingen en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. Met de verworven gelden kan De Brink bestaande landbouwgrond en gebouwen onderhouden en nieuwe landbouwgrond aankopen. De jaarverslagen van Stichting de Brink zijn te downloaden via www.stichtingdebrink.com/bestuur.

 

De Noorderhoeve heeft het EKO-keurmerk en Demeter-keurmerk voor biologisch-dynamische landbouw. Ook zijn we lid van de BD-Vereniging en pachten we van Stichting Grondbeheer.

WORD VRIEND

Word Vriend van de Noorderhoeve.

Met jouw bijdrage zorgt de Noorderhoeve voor een gastvrij boerenlandschap voor plant, dier, mens en natuur. 

DE NOORDERHOEVE

Duinweg 125

1871 AH Schoorl

© 2014 Noorderhoeve