WORD VRIEND

Word Vriend van de Noorderhoeve.

Met jouw bijdrage zorgt de Noorderhoeve voor een gastvrij boerenlandschap voor plant, dier, mens en natuur. 

DE NOORDERHOEVE

Duinweg 125

1871 AH Schoorl

© 2014 Noorderhoeve

Derde brief over corona-maatregelen

Beste cliënten, medewerkers en ander betrokkenen bij de Noorderhoeve,

 

In navolging op onze tweede brief over de corona-maatregelen van 24 maart jongstleden (deze wordt door Hannelore voorgelezen in de videoboodschap hiernaast) berichten wij u het volgende;

 

In de videoboodschap hiernaast informeren wij u over de aangescherpte maatregelen en geven wij aan dat wij in onderzoek zijn over hoe wij de dagbesteding veilig kunnen continueren voor onze bewoners. Na uitgebreid intern overleg en de adviezen van de VGN hebben wij besloten om de dagbesteding anders invulling te gaan geven waardoor wij de veiligheid van onze bewoners beter kunnen borgen.

 

Gevolgen dagbesteding met ingang van vrijdag 27-03-20:

 

  • Wij zullen de dagbesteding in zijn huidige vorm niet langer continueren. De bedrijfsmatige werkzaamheden zullen volledig uitgevoerd  worden door de medewerkers van de Noorderhoeve zonder medewerking van de cliënten.

  • De bewoners zullen op de woonhuizen/eigen erf blijven en daar wordt gezorgd voor een zinvolle daginvulling door de werkbegeleiders tussen 9 uur en 15 uur.

  • We gaan zorgen voor leuke en zinvolle activiteiten zodat alle cliënten een fijne dag hebben. De activiteiten zijn onderverdeeld in categorieën als bewegen, ontspanning, contact met anderen, beleving, creatief en leren & ontwikkelen.

Ons uitgangspunt is dat we het in deze zware tijd vooral gezellig met elkaar hebben, er is ruimte voor een lach en een traan.

 

We zijn ons ervan bewust welke ingrijpende effecten het Corona crisis heeft op de kwaliteit van leven. We moeten doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van bewoners, naasten en medewerkers te beschermen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hannelore Speelman                   

Directeur- bestuurder