WORD VRIEND

Word Vriend van de Noorderhoeve.

Met jouw bijdrage zorgt de Noorderhoeve voor een gastvrij boerenlandschap voor plant, dier, mens en natuur. 

DE NOORDERHOEVE

Duinweg 125

1871 AH Schoorl

© 2014 Noorderhoeve

Co-creatie tussen Noorderhoeve en Clusius College werpt vruchten af

Diploma’s voor glansrijke jongeren zijn springplank naar baan

Op 18 juli zijn de diploma’s uitgereikt aan vier jongeren die het voorschakeltraject op de Noorderhoeve en de entreeopleiding van het Clusius College glansrijk hebben doorlopen. De diploma’s zijn een mijlpaal voor de jongeren: voor hen is dit een springplank naar een baan in het groen. Voor de zorg- en onderwijsinstelling is het de kroon op hun pilotproject: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt leerfit en arbeidsfit maken. 

 

Steeds meer jongeren willen gewoon meedoen in de samenleving en doorstromen naar een betaalde of vrijwilligersbaan. Echter, als je door allerlei omstandigheden wat moeilijker leert en wat meer aandacht nodig hebt is het lastiger om je talenten en mogelijkheden uit de verf te laten komen. De Noorderhoeve en het Clusius College zien het als een uitdaging om deze mensen – waar zij beiden veel ervaring mee hebben – een nieuwe bedding te bieden waarmee die doorstroom naar een baan realiteit kan worden. Met maatwerkbegeleiding van de Noorderhoeve en extra studiebegeleiding door het Clusius College en daarbij een samenwerking met AB Vakwerk en Herenbos Personeelsdienst  – uitzendbureaus in de agrarische- en groensector – is er een bundeling van expertise.

 

De samenwerkende partijen hebben een nieuwe methodiek ontwikkeld waarmee jongeren hun ontwikkelingskansen en arbeidsvermogen kunnen vergroten. De deelnemers van het pilotproject laten met hun diploma (niveau mbo-1) zien dat deze unieke co-creatie zijn vruchten heeft afgeworpen. De ervaringen van deze pilot worden ingebracht in GroenStart, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort Noord-Holland Noord, dat in september 2017 van start gaat. GreenPort GroenStart is een opleidings- en werktraject voor jongeren die gemotiveerd zijn om te leren en werken in de praktijk in de agrarische- of groensector en daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.groenstart.nl.

 

Foto v.l.n.r.: Cloé, Wesley, Joey en Marciano.