Noorderhoeve Cliëntenraad


Medezeggenschap ligt verankerd in de omgangscultuur van de Noorderhoeve. De Cliëntenraad regelt die medezeggenschap en houdt de algemene belangen van de cliënten in de gaten. 

 

Van september tot en met juni zijn er 6 vergaderingen van de Dagbestedingsraad. De twee Woonraden (Duinweg en Heklaantje) komen 3 maal per jaar bij elkaar. Alle mensen van de dagbesteding en het wonen worden voor de vergaderingen uitgenodigd. In de vergadering worden de adviezen vastgesteld en de besluiten genomen. De Cliëntenraad bereidt de vergaderingen voor en overlegt – als het nodig is – met de directeur of de zorgcoördinator.

 

De Cliëntenraad telt 6 leden:

- 1 vertegenwoordiger van de Bewonersraad Duinweg
- 1 vertegenwoordiger van de Bewonersraad Heklaantje

- 1 vertegenwoordiger van de VG-sector dagbesteding

- 2 vertegenwoordigers van de GGZ-sector dagbesteding
- 1 onafhankelijke voorzitter

Uitgangspunt van deze constructie en werkwijze is: zoveel mogelijk mensen direct betrekken bij het behartigen van hun eigen en gezamenlijke belangen. Voor zover wij weten is dit uniek. Daar zijn wij trots op.